linux

Linux

Hãy thử cài đặt open.Yellow.os đang được phát triển tại Nhật Bản

Khi bắt đầu phát triển, tôi đã tích cực hỗ trợ open.Yellow.os, nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu xa cách do nhiều h...
Linux

sử dụng yay thay vì pacman

Trên Linux dựa trên Arch, khi bạn cài đặt một ứng dụng, bạn phải gõ "sudo pacman -S hogehoge", nhưng có một lệnh ngắn hơ...
Linux

Bạn có muốn bắt đầu Manjaro sớm không? (2)

Hãy thử cài đặt Manjaro. Lần này, vì là giới thiệu về VMware nên tôi nghĩ không có gì phải lo lắng. Chơi máy ảo Có một...
Linux

Bạn có muốn bắt đầu Manjaro sớm không? (1)

Windows có một dịch vụ không đầu tên là Windows Subsystem for Linux (WSL) chạy Linux, nhưng ở đây, tôi muốn chạy Manjaro...
Linux

Suy nghĩ về sự dư thừa của công việc máy tính

Mỗi hệ điều hành có một thời gian hỗ trợ. Điều này là do chúng tôi không thể đảm bảo hiệu suất của nó do công nghệ ngày ...
máy tính làm lại

Cài đặt Manjaro Linux trên HP EliteBook Folio G1

Sửa chữa hoàn thành. Giới hạn trong 10 đơn vị. Kiểu dáng giống Macbook Air, HĐH được trang bị Manjaro Linux. Hoàn hảo ch...
Linux

Gặp gỡ với “Linux”

Đầu tiên, cuộc gặp gỡ của tôi với Linux đã bắt đầu từ khoảng một phần tư thế kỷ trước. Vào thời điểm đó, các đường ISDN ...