vmware

Linux

Hãy thử cài đặt open.Yellow.os đang được phát triển tại Nhật Bản

Khi bắt đầu phát triển, tôi đã tích cực hỗ trợ open.Yellow.os, nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu xa cách do nhiều h...
Linux

Bạn có muốn bắt đầu Manjaro sớm không? (2)

Hãy thử cài đặt Manjaro. Lần này, vì là giới thiệu về VMware nên tôi nghĩ không có gì phải lo lắng. Chơi máy ảo Có một...
Linux

Bạn có muốn bắt đầu Manjaro sớm không? (1)

Windows có một dịch vụ không đầu tên là Windows Subsystem for Linux (WSL) chạy Linux, nhưng ở đây, tôi muốn chạy Manjaro...