đọc ghi chú

Đọc: Lăng kính

Tiêu đề:Lăng kính Tác giả:Tokuro Nukui Nhà xuất bản:Jitsugyo no Nihonsha trang:304 Giá niêm yết:720 yên + thuế Ấn bản đ...
đọc ghi chú

Đọc xong: Ngày Xuân Hôm Qua Anh Chờ Em

Title:Ngày Xuân Hôm Qua Anh Chờ Em Tác giả:Hachimokumei Nhà xuất bản:Shogakukan Số trang:342 Giá niêm yết:660 yên + thu...
đọc ghi chú

Đọc xong: Sát thủ ngoài kia

Tiêu đề:Sát thủ ngoài kia Tác giả:Kiyoshi Shimizu Nhà xuất bản:Shinchosha Số trang:512 Giá niêm yết:800 yên + thuế Lần ...
đọc ghi chú

Đọc: Mê cung dưới lòng đất của Thủ đô Đế quốc

Tiêu đề:Mê cung dưới lòng đất của Thủ đô Đế quốc Tác giả:Shichiri Nakayama Nhà xuất bản:Viện PHP Số trang:352 Giá niêm ...
đọc ghi chú

Đọc: Gửi tất cả những gì tôi yêu

Title:Gửi tất cả những gì tôi yêu Tác giả:Yomoji Otono Nhà xuất bả:Hayakawa Shobo Số trang:256 Giá niêm yết:620 yên + t...
đọc ghi chú

Đọc xong: Hồ sơ giám sát của Sở cảnh sát đô thị trong danh sách đen

Tiêu đề:Hồ sơ giám sát của Sở cảnh sát đô thị trong danh sách đen Tác giả:Gentaro Ikane Nhà xuất bản:Jitsugyo no Nihons...
đọc ghi chú

Đọc: đấu giá cuộc sống

Tiêu đề:đấu giá cuộc sống Tác giả:Hika Harada Nhà xuất bản:Kodansha Số trang:256 Giá niêm yết:610 yên + thuế Lần xuất b...
đọc ghi chú

Đọc xong: Ngày tôi bỏ tôi

tiêu đề:Ngày tôi bỏ tôi Tác giả:Ryoya Matsumura Nhà xuất bản:KADOKAWA Số trang:256 Giá niêm yết:610 yên + thuế Ấn bản đ...
đọc ghi chú

Đọc xong: Tác giả hâm mộ không phải người 3

Tiêu đề:Tác giả hâm mộ không phải người 3 Tác giả:Mikage Sawamura Nhà xuất bản:KADOKAWA trang:304 Giá niêm yết:680 yên ...
đọc ghi chú

Đọc xong: Nhà văn tôi ngưỡng mộ không phải con người 2

Tiêu đề:Nhà văn tôi ngưỡng mộ không phải con người 2 Tác giả:Mikage Sawamura Nhà xuất bản:KADOKAWA Số trang:272 Giá niê...
đọc ghi chú

Đọc xong: Tác giả tôi ngưỡng mộ không phải con người

Tiêu đề:Nhà văn tôi ngưỡng mộ không phải là con người Tác giả:Mikage Sawamura Nhà xuất bản:KADOKAWA Số trang:272 Giá ni...
đọc ghi chú

Đọc xong: Chuyện chú mèo bảo vệ quyển sách

Đề bài:Chuyện chú mèo bảo vệ quyển sách Tác giả:Sosuke Natsukawa Nhà xuất bản:Shogakukan Số trang:288 Giá niêm yết:650 ...