吉田修一

đọc ghi chú

Đọc: nhân vật phản diện

Tiêu đề:nhân vật phản diện Tác giả:Shuichi Yoshida Nhà xuất bản:Bungeishunju Số trang:464 Giá niêm yết:900 yên + thuế G...
đọc ghi chú

Đọc xong: Tuyển tập tiểu thuyết hình sự

Tiêu đề:Tuyển tập tiểu thuyết hình sự Tác giả:Shuichi Yoshida Nhà xuất bản:KADOKAWA Số trang:384 Giá niêm yết:640 yên +...