Đóng góp của địa phương

hoạt động địa phương

Cách sử dụng LINE|Lớp điện thoại thông minh hàng tháng

Vào ngày thứ Bảy của tuần thứ ba hàng tháng, tôi tham gia một lớp học về điện thoại thông minh được tổ chức ở Matsushiro...
hoạt động địa phương

Tổ chức hội thảo về cách xử lý thư rác

Lần này là lần thứ ba chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo nhỏ về điện thoại thông minh, Internet và các chủ đề liên quan...