浅倉秋成

đọc ghi chú

Đọc xong: Cháy, không phải tôi

Tiêu đề:Đốt cháy đó không phải là tôi Tác giả:Akinari Asakura Nhà xuất bản:Futabasha Một bình luận: Đột nhiên, một ngọ...
đọc ghi chú

Đọc: Sáu sinh viên đại học nói dối

Tiêu đề:Sáu sinh viên đại học nói dối Tác giả:Akinari Asakura Nhà xuất bản:KADOKAWA Một bình luận: Đây là một cuốn sác...